Drôtené sitá v architektúre

Obrázok hlavičky produktu - Drôtené sitá v architektúre | vomet.sk

Drôtené sitá v architektúre

Drôtené sitá, tkaniny a lankové systémy spájajú výbornú funkcionalitu s vysokým estetickým pôvabom. Zmes kreatívneho stvárnenia perspektív otvára a umožňuje fascinujúce architektonické riešenia.

Fasády

DM 1601

Váha: cca. 6,0 kg/m² | voľná plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • na základe hrúbky použitého drôtu relatívne vysoká vlastná stabilita
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

ET 4243

Váha: cca. 5,4 kg/m² | voľná plocha: cca. 57%
Použitie: fasády, stropy, priestory

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • cez vysokú voľnú plochu priehľadný ET Variant
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralélnu stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
 • v smere týchto dvojičiek drôtov je tkanina relatívne pružná a môže sa ľahko prispôsobiť určitým uhlom, polomerom
Product 1 - Image 1
Fasády
Stropy

DM 3601

Váha: cca. 5,3 kg/m² | voľná plocha: cca. 52%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
Product 1 - Image 1
Fasády

EM 4391

Váha: ca. 6,2 kg/m² | voľná plocha: ca. 52%
Použitie: fasády, stropy, preprava

 • na základe pravouhlých ôk a použitých drôtov dobrá vlastná stabilita.
 • jednostranne hladká plocha tkaniny spôsobuje opticky plochý vzhľad
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

DM 3381

Váha: cca. 6,4 kg/m² | voľná plocha: cca. 55%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti, doprava

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
 • v dôsledku štruktúry tkaniny a zároveň veľkou otvorenou plochou je táto špecifikácia optimálna pre použitie protihlukových systémov v oblasť doprav
Product 1 - Image 1
Fasády

ET 4253

Váha: cca. 6,0 kg/m² | otvorená plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, priestory

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralélnu stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
 • v smere týchto dvojičiek drôtov je tkanina relatívne pružná a môže sa ľahko prispôsobiť určitým uhlo resp. polomerom
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

MB 8130

Váha: cca. 10,2 kg/m² | otvorená plocha: cca. 46%
Použitie: priestor
Z každého uhľu pohľadu sa naskytuje pohľad priehľadný resp. nepriehľadný:

 • šikmý uhoľ pohľadu, osvetlenie spredu (napr. denné svetlo a pohľad z ulice na fasádu): nepriehľadný
 • tupý uhoľ pohľadu a osvetlenie odzadu (napr. výhľad z budovy von): priehľadný
Product 1 - Image 1
Fasády

DT 1011

Váha: cca. 8,5 kg/m² | voľná plocha: cca. 66%
Použitie: fasáda

 • na základe hrúbky drôtu a štruktúry tkaniny veľmi robustná a stabilná tkanina
 • vertikálne drôty sú od seba odsadené a tým zdôrazňujú vertikálnu štruktúru napr. na fasádach
Product 1 - Image 1
Fasády

Priestor

CH 6013

Váha: cca. 3,2 kg/m² | otvorená plocha: cca. 31%
Použitie: priestor

 • na základe jedinečnej textúry (spôsobu tkania) zaujímavý "šachovnicový vzor"
 • použitie najmä v interiéri (napr. deliace steny a iné)
 • v závislosti od uhľa pohľadu a osvetlenia ľahká priehľadnosť
 • na vyžiadanie tiež so silnejšími drôtmi
Product 1 - Image 1
Priestor

ET 4223

Váha: cca. 7,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 43%
Použitie: stropy, priestor

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • veľmi hustá tkanina, ktorá podľa uhlu pohľadu a osvetlenia môže pôsobiť ako priehľadne tak aj nepriehľadne
 • nepriehľadné: napríklad vpredu ako krivý – šikmý uhol pohľadu
 • priehľadné: napríklad svetlosť zozadu ako tupý uhol
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralélnu stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
Product 1 - Image 1
Priestor

ST 6501

Váha: cca. 1,1 kg/m² | otvorená plocha: cca. 22%
Použitie: priestor

 • veľmi ľahko priehľadná tkanina s reliéfnym vzorom
 • obzvlášť zaujímavá pre dizajnové aplikácie
Product 1 - Image 1
Priestor

DM 1601

Váha: cca. 6,0 kg/m² | voľná plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • na základe hrúbky použitého drôtu relatívne vysoká vlastná stabilita
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

LP 2014

Váha: cca. 11,6 kg/m² | voľná plocha: cca. 7%
Použitie: stropy, priestor

 • pozostáva z horizontálnych a vertikálnych plochých drôtov
 • na základe tesnej štruktúry siete je materiál na pohľad takmer nepriehľadný
Product 1 - Image 1
Priestor

AT 6012

Váha: cca. 3,0 kg/m² | otvorená plocha: cca. 34%
Použitie: priestor

 • na základe jedinej textúry (spôsobu tkania) zaujímavý "vzor rybej kosti"
 • použitie najmä v interiéri (napr. deliace steny a iné)
 • v závislosti od uhľa pohľadu a osvetlenia ľahká priehľadnosť
 • na vyžiadanie tiež so silnejšími drôtmi
Product 1 - Image 1
Priestor

MB 8106

Váha: cca. 5,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 45%
Použitie: priestor
Z každého uhlu pohľadu sa naskytuje pohľad priehľadný prípadne nepriehľadný:

 • na základe enormnej pružnosti sa môže táto tkanina prispôsobiť na veľmi malý polomer a môže byť aj ako slnečné tienidlo v zodpovedajúcom systéme integrovaná
 • šikmý uhoľ pohľadu, osvetlenie spredu (napr. denné svetlo a pohľad z ulice na fasádu): nepriehľadný
 • tupý uhoľ pohľadu a osvetlenie odzadu (napr. výhľad z budovy von): priehľadný
Product 1 - Image 1
Priestor
Stropy

EM 4391

Váha: cca. 6,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 52%
Použitie: fasády, stropy, preprava

 • na základe pravouhlých ôk a použitých drôtov dobrá vlastná stabilita
 • jednostranne hladká plocha tkaniny spôsobuje opticky plochý vzhľad
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

DT 7016

Váha: cca. 3,0 kg/m² | voľná plocha: cca. 44%
Použitie: miestnosť

 • relatívne jemná tkanina s – vzťahujúci sa na veľkosť ôk – dobrou vlastnou stabilitou
Product 1 - Image 1
Priestor

DM 3001

Váha: cca. 3,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 56%
Použitie: stropy, miestnosti, preprava

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
Product 1 - Image 1
Priestor
Stropy

MP 9237

Váha: cca. 2,2 kg/m²
Použitie: priestor

 • veľmi husté tkanivo s tenkými drôtmi
 • ohybné v oboch smeroch
 • aj pri zadnom osvetlení tkaniva je jeho priehľadnosť slabá
Product 1 - Image 1
Priestor

ST 6502

Váha: cca. 1,8 kg/m²
Použitie: priestor

 • nepriehľadná štruktúra tkaniva, pri prednej – a zadnej časti má rozdielne štruktúry
 • zaujímavé najmä pre dizajnové aplikácie
Product 1 - Image 1
Priestor

ET 4253

Váha: cca. 6,0 kg/m² | otvorená plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, priestory

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralelnú stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
 • v smere týchto dvojičiek drôtov je tkanina relatívne pružná a môže sa ľahko prispôsobiť určitým uhlo resp. polomerom
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

MB 8123

Váha: cca. 6,6 kg/m² | voľná plocha: cca. 64%
Prevedenie: fasády, strop

 • vyrába sa ako obloženie fasád , vďaka veľkej voľnej ploche opticky ľahko pôsobiaca, priehľadná pokrývka
 • v smere lán veľmi vysoká pružnosť, čo umožňuje prispôsobenie tiež na malý polomer
 • zároveň dobrá vlastná stabilita v smere utkaných tyčí
Product 1 - Image 1
Priestor

DM 3601

Váha: cca. 5,3 kg/m² | voľná plocha: cca. 52%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
Product 1 - Image 1
Priestor

DM 3381

Váha: cca. 6,4 kg/m² | voľná plocha: cca. 55%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti, doprava

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
 • v dôsledku štruktúry tkaniny a zároveň veľkou otvorenou plochou je táto špecifikácia optimálna pre použitie protihlukových systémov v oblasť dopravy
Product 1 - Image 1
Priestor

MB 8130

Váha: cca. 10,2 kg/m² | otvorená plocha: cca. 46%
Použitie: priestor
Z každého uhlu pohľadu sa naskytuje pohľad priehľadný resp. nepriehľadný:

 • šikmý uhoľ pohľadu, osvetlenie spredu (napr. denné svetlo a pohľad z ulice na fasádu): nepriehľadný
 • tupý uhoľ pohľadu a osvetlenie odzadu (napr. výhľad z budovy von): priehľadný
Product 1 - Image 1
Priestor

Stropy

ET 4253

Váha: cca. 6,0 kg/m² | otvorená plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, priestory

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralélnu stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
 • v smere týchto dvojičiek drôtov je tkanina relatívne pružná a môže sa ľahko prispôsobiť určitým uhlom, polomerom
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

DM 3001

Váha: cca. 3,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 56%
Použitie: stropy, miestnosti, preprava

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
Product 1 - Image 1
Priestor
Stropy

DM 1601

Váha: cca. 6,0 kg/m² | voľná plocha: cca. 51%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • na základe hrúbky použitého drôtu relatívne vysoká vlastná stabilita
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

DM 3601

Váha: cca. 5,3 kg/m² | voľná plocha: cca. 52%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
Product 1 - Image 1
Stropy

DM 3381

Váha: cca. 6,4 kg/m² | voľná plocha: cca. 55%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti, doprava

 • štruktúra tkania vytvára pri príslušnom osvetlení bodové odrazy svetla, a zachová si pritom relatívne vysokú priehľadnosť
 • v dôsledku štruktúry tkaniny a zároveň veľkou otvorenou plochou je táto špecifikácia optimálna pre použitie protihlukových systémov v oblasť dopravy
Product 1 - Image 1
Stropy

ET 4243

Váha: cca. 5,4 kg/m² | voľná plocha: cca. 57%
Použitie: fasády, stropy, priestory

 • jednostranne hladký povrch tkaniny pôsobí opticky plocho
 • cez vysokú voľnú plochu priehľadný EGLA-TWIN Variant
 • zvláštne optické pôsobenie cez paralélnu stranu ku krátkej strane pravouhlého oka prebiehajúceho „zdvojenými drôtmi“
 • v smere týchto dvojičiek drôtov je tkanina relatívne pružná a môže sa ľahko prispôsobiť určitým uhlom, polomerom
Product 1 - Image 1
Fasády
Stropy

EM 4391

Váha: cca. 5,3 kg/m² | voľná plocha: cca. 69%
Použitie: fasády, stropy, miestnosti

 • na základe sily jednotlivých materiálov dobrá vlastná stabilita pri relatívne veľkej otvorenej ploche
Product 1 - Image 1
Fasády
Priestor
Stropy

MB 8123

Váha: cca. 6,6 kg/m² | voľná plocha: cca. 64%
Prevedenie: fasády, strop

 • vyrába sa ako obloženie fasád – na základe veľkej voľnej plochy – opticky ľahko pôsobiaca, priehľadná pokrývka
 • v smere lán veľmi vysoká pružnosť, čo umožňuje prispôsobenie tiež na malý polomer
 • zároveň dobrá vlastná stabilita v smere zotkaných tyčí
Product 1 - Image 1
Stropy

MB 8106

Váha: cca. 5,2 kg/m² | voľná plocha: cca. 45%
Použitie: priestor
Z každého uhlu pohľadu sa naskytuje pohľad priehľadný respektíve nepriehľadný:

 • na základe enormnej pružnosti sa môže táto tkanina prispôsobiť na veľmi malý polomer a inak môže byť aj ako slnečné tienidlo v zodpovedajúcom systéme integrovaný
 • šikmý uhoľ pohľadu, osvetlenie spredu (napr. denné svetlo a pohľad z ulice na fasádu): nepriehľadný
 • tupý uhoľ pohľadu a osvetlenie odzadu (napr. výhľad z budovy von): priehľadný
Product 1 - Image 1
Priestor
Stropy

DT 1011

Váha: cca. 8,5 kg/m² | voľná plocha: cca. 66%
Použitie: stropy

 • na základe hrúbky drôtu a štruktúry tkaniny veľmi robustná a stabilná tkanina
 • vertikálne drôty sú od seba odsadené a tým zdôrazňujú vertikálnu štruktúru napr. na stropoch
Product 1 - Image 1
Stropy

Poradenstvo a konzultačná činnosť


Ako správne vybrať materiál?

Túto a podobné otázky si kládlo množstvo firiem a architektov, ktorým sme pomohli pri realizácií ich projektov. Ak potrebujete poradiť aj vy, neváhajte a pýtajte sa!

Odpovieme vám na vaše otázky a pomôžeme vám s každým krokom pri výbere materiálov a realizácií projektov.

 • poskytneme technické informácie a podklady
 • poradíme so správnym výberom a použití materiálov
 • poskytneme technické doporučenia a riešenia
 • konzultácie v oblasti aplikácie a vhodnosti použitia našich výrobkov

Informujte sa priamo u našich odborníkov

 - vomet.sk

Ivan Gula

dopravné pásy, filtre, laboratórna technika, architektúra

+421 (033) 590 37 14

+421 905 743 783

gula@vomet.sk
 - vomet.sk

Alena Bohunická

technické tkaniny, tkaniny proti hmyzu, šesťhranné pletivo, zábrany proti vtáctvu

+421 (033) 590 37 27

bohunicka@vomet.sk