Laboratórne príslušenstvo

Obrázok hlavičky produktu - Laboratórne príslušenstvo | vomet.sk

Laboratórne príslušenstvo

Čističky

Prístroje na čistenie analytických sít (ultrazvukové čističky)

HAVER USC 200

 • čistenie jednotlivých sít
 • pre analytické sitá do vonkajšeho priemeru 230 mm
 • časový spínač 0-15 min alebo nepretržitá prevádzka
 • vysokofrekvenčný trvale špičkový výkon 2x240 W/periodu, 35 kHz
 • sieťové napätie230 V 
 • frekvenčná regulácia 50 - 60 Hz
Product 1 - Image 1

HAVER USC 500

 • čistenie jednotlivých jednotlivých sít
 • pre analytické sitá do vonkajšeho priemeru 500 mm
 • časový spínač 0-15 min alebo nepretržitá prevádzka
 • vysokofrekvenčný trvale špičkový výkon: 2x600 W/periodu, 35 kHz
 • sieťové napätie 230 V 
 • frekvenčná regulácia 50-60 Hz
Product 1 - Image 1

HAVER USC 200 MULTI

 • pre súčasné vertikálne čistenie až 5 analytických sít s priemerom 200 resp. 203 mm
 • časový spínač 0-15 min alebo nepretržitá prevádzka
 • vysokofrekvenčný trvale špičkový výkon 2x1000 W/periodu, 35 kHz
 • sieťové napätie 230 V 
 • frekvenčná regulácia 50- 60 Hz
Product 1 - Image 1

Deličky

Pre delenie materiálov na reprezentatívnej skúšobnej vzorky sa používá delička (kvartovač) vzoriek. V deliacej hlave sa materiál rovnomerne rozdelí do záchytných misek.


HAVER RT 6,3 - RT 12,5

Delička sa skladá zo stojanu z lakovaného oceľového plechu, troch záchytných misiek z bílého plechu, príp. z poplastovaného plechu a deliacej hlavy z nerezového plechu. Dodává sa s triediacmi štrbinami podľa veľikosti deleného materiálu.

RT 6,3: 12 žliabkov ( 6,3 mm = 1 " )
RT 12,5: 18 žliabkov ( 12,5 mm = 1 " )

Pre delenie jemného materiálu je možné dodať v prevedení s krytom proti prachu.

Product 1 - Image 1

HAVER RT 25 - RT 37,5 - RT 50 - RT 75

Delička sa skladá zo stojanu, deliacej hlavy a troch záchytných misiek z oceľového žiarovo pozinkovaného plechu. Dodává se s triediacimi štrbinami podľa veľkosti děleného materiálu.

RT 25: 16 žliabkov ( 25 mm = 1" )
RT 37,5: 12 žliabkov ( 37,5 mm = 11" )
RT 50: 8 žliabkov ( 50 mm = 2" )
RT 75: 6 žliabkov ( 75 mm = 3" )

Product 1 - Image 1

CSA SOFTWARE

Počítačový program pre vyhodnocovanie sitových analýz

Tento software bol vyvinutý pre počítačové vyhodnotenie sitových analýz podľa platných noriem. Pre zadanie základných dát do PC a po priebehu preosievania se jednotlivé analytické sitá s nadsitnou hmotou kompletne zvážia. (Zistené hmotnosti je možné zadať manuálne alebo sú automaticky prevedené z váhy do PC.) HAVER - CSA - SOFTWARE vyhodnotí sitovej analýzy. DODÁVÁME V ANGLICKEJ ALEBO NEMECKEJ VERZII.

HAVER - CSA - BASIC

HAVER - CSA - Expert

HAVER - CSA - Network

Fotooptická analýza


HAVER- CPA

Prístrojom HAVER - CPA sa dajú prevádzať analýzy veľkosti a tvaru zrna. Prístroj postavený na technológii sklených vlákien meria suché a neaglomerované sypké materiály v rozsahu merania od 40 µm do 400 mm. Princíp je podobný ako pri faxe kde sa kontinuálne skenuje prúd častíc.

V porovnaní s ostatnými optickými metódami merania dosahuje podstatne väčšieho rozsahu merania a rýchlejšieho priechodu meraného materiálu. Digitálna riadková kamera CCD spracuje za sekundu cez 20 miliónov pixelov a až 4.000 častíc pri rozlíšení až 12 µm /pixel/.

Analýza HAVER -CPA poskytuje hodnoty tvaru zrna, počet častíc, informácie o obvodu a povrchu častíc, rozdelenie zŕn v ľubovoľných triedach veľkosti a daľšie parametre. Analýza veľkosti zŕn ukazuje rozdelenie veľkosti zŕn ako krivku podsitného, nadsitného alebo hustoty.

Znázornenie výsledkov sa prevádza tabuľkou alebo graficky. Tieto prístroje sa môžu prevádzkovať do - 40°C, napr. v potravinárskom priemysle. Prístroje on-line sa používajú v najrôznějších odvetviach. Slúžia pre kontinuálnu optimalizáciu výroby. Všetky bežné rozhrania sú nastavené.

Product 1 - Image 1 Product 1 - Image 1

Poradenstvo a konzultačná činnosť


Ako vybrať správny produkt?

Ak potrebujete poradiť, neváhajte a pýtajte sa!

Odpovieme vám na vaše otázky a pomôžeme vám s každým krokom pri výbere materiálov a realizácií projektov.

 • poskytneme technické informácie a podklady
 • poradíme so správnym výberom a použití materiálov
 • poskytneme technické doporučenia a riešenia
 • konzultácie v oblasti aplikácie a vhodnosti použitia našich výrobkov

Informujte sa priamo u našich odborníkov

 - vomet.sk

Ivan Gula

technické tkaniny, filtre, dopravné pásy, laboratórna technika, železiarsky tovar, architektúra

+421 (033) 590 37 14

+421 905 743 783

gula@vomet.sk
 - vomet.sk

Eva Koprdová

technické tkaniny, filtre, dopravné pásy, laboratórna technika, železiarsky tovar, architektúra

+421 (033) 590 37 27

+421 907 861 451

koprdova@vomet.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.