Dopravné pásy drôtené

Obrázok hlavičky produktu - Dopravné pásy drôtené | vomet.sk

Dopravné pásy drôtené

Nachádzajú svoje uplatnenie takmer vo všetkých odvetviach priemyslu ako prostriedky pre urýchlenie dopravy a manipulácie s výrobkami a celkové zefektívnenie výroby. Často sú tieto pásy priamo súčasťou výrobných zariadení a technologických celkov. Jedná sa hlavne o pásy drôtené, ale tiež o pásy doštičkové kovové.

MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE

Pásy sú vyrábané z rôznych materiálov podľa účelu použitia. Najbežnejší materiál pre ich výrobu sú lesklé ocele bežnej akosti, ocele galvanicky pokovené, nerezové ocele, prípadne ocele odolné voči vysokým teplotám a v neposlednej rade i kyselinám. Pri kovových pásoch je rozsah použitia pre teploty od - 200 °C do + 1200 °C.

 • Oceľ v lesklom prevedení (čierna)
  pracovná teplota nepresahuje cca. 350 °C.
 • Oceľ galvanicky pozinkovaná
 • Nerezové ocele
  Do cca 700 °C. Najčastejšie používané akosti materiálov sú DIN 1.4301.
 • Ocele odolné proti vysokým teplotám

TYP 100

Charakteristika

Pás je vyrobený z husto vinuteho drôtu špirály plochého profilu.Striedavo vľavo a vpravo vinuté špirály sú vzájomne spojené kolmými priečnymi drôtmi. Konce týchto priečnych drôtov sú buď zakončené sľučkou, alebo zahnutím dovnútra pásu, alebo zvarom. Spôsob zakončenia sa obvykle volí podľa priemeru priečnych drôtov, pri slabších drôtoch slučkou alebo zahnutím, pri silnejších drôtov zvarom.

Použitie

Ako chladiaci pás v cukrárskom a čokoládovom priemysle, ako dopravný pás v chemickom priemysle, ako chladiaci pás pre pryžové a plastové výrobky, pre sklárske výrobky a horúce odliatky apod.

Product 1 - Image 1

TYP 200

Charakteristika

Pás je vyrobený z husto vinutého drôtu špirály kruhového profilu. Striedavo vľavo a vpravo vinuté špirály sú vzájomne spojené kolmými priečnymi drôtmi. Konce týchto priečnych drôtov sú buď zakončené sľučkou, alebo zahnutím dovnútra pásu, alebo zvarom. Spôsob zakončenia sa zvyčajne volí podľa priemerov priečnych drôtov, pri slabších drôtoch slučkou alebo zahnutím, pri silnejších drôtoch zvarom.

Použitie

Ako chladiaci pás v cukrárskom a čokoládovom priemysle, ako dopravný pás v chemickom priemysle, ako chladiaci pás pre pryžové a plastové výrobky, pre sklárske výrobky a horúce odliatky apod.

Product 1 - Image 1

TYP 300

Charakteristika

Pás je vyrobený zo široko vinuteho drôtu špirály plochého profilu.Striedavo vľavo a vpravo vinutej špirály ktoré sú vzájomne spojené zvlnenými priečnymi drôtmi. Konce týchto priečnych drôtov sú buď zakončené zvarom alebo sľučkou. Spôsob zakončenia sa zvyčajne volí podľa priemeru priečnych drôtov, pri slabších drôtoch - sľučkou, pri silnejších drôtoch - zvarom. Zvlnené priečne drôty umožňujú zachovanie pôvodnej štruktúry pásu po napnutí, pretože zabraňujú posunu drôtov špirály.

Použitie

Ako chladiaci pás v sklárňach a keramičkách, ako dopravný pás v cukrárskom a čokoládovom priemysle, ako dopravný pás v chemickom priemysle, ako umývací pás v nápojovom a konzervárenskom priemysle, ako sušiaci pás v drevárskom priemysle, a pod.

Product 1 - Image 1

TYP 330, 340

Charakteristika

Pás je vyrobený zo široko vinutého drôtu špirály. K získaniu maximálnej hustoty pásu sa tento typ pásov vyrába tak, že má viac priečnych drôtov na jeden rozostup (3 alebo 4). Konce týchto priečnych drôtov sú zakončené zvarom. Drôt špirály má v tomto prípade plochý profil. Tento pás je veľmi hustý a dobre drží teplo.

Použitie

Ako chladiaci a vynášací pás v sklárňach, ako dopravný pás do kaliacich a popúšťacích pecí, ako dopravný pás v potravinárskom priemysle, ako dopravný pás v elektrotechnickom a strojárenskom priemysle, a pod..

Product 1 - Image 1

TYP 400

Charakteristika

Pás je vyrobený zo široko vinutého drôtu špirály kruhového profilu.Striedavo vľavo a vpravo vinuté špirály sú vzájomne spojené zvlnenými priečnymi drôtmi. Konce týchto priečnych drôtov sú buď zakončené zvarom alebo sľučkou. Spôsob zakončenia sa obvykle volí podľa priemeru priečnych drôtov, pri slabších drôtoch sľučkou, pri silnejších drôtoch zvarom. Zvlnené priečne drôty umožňujú zachovanie pôvodnej štruktúry pásu po napnutí, pretože zabraňujú posunu drôtov špirály.

Použitie

Ako chladiaci pás v sklárňach a keramičkách, ako dopravný pás v cukrárskom a čokoládovom priemysle, ako dopravný pás v chemickom priemysle, ako umývací pás v nápojovom a konzervárenskom priemysle, jako sušiaci pás v drevárskom priemysle, ako dopravný pás v baličkách pri balení do folie a pod.

Product 1 - Image 1

TYP 402

Charakteristika

Pás je vyrobený zo široko vinutého drôtu špirály kruhového profilu. Striedavo vľavo a vpravo vinuté špirály sú však zdvojené, aby sa dosiahlo max. hustoty pásu, a sú vzájomne spojené zvlnenými priečnymi drôtmi. Konce týchto priečnych drôtov sú zakončené zvarom. Tento pás je veľmi hustý a dobre drží teplo. Naviac zdvojené drôty špirály zabraňujú posunu drôtov špirály a zvyšujú pevnosť pásu na ťah.

Použitie

Ako pás do pecí pre kalenie, žíhanie, alebo tvrdé spájkovanie.

Product 1 - Image 1

TYP 430, 440

Charakteristika

Pás je vyrobený zo široko vinutého drôtu špirály. K získaniu max. hustoty pásu sa tento typ pásov vyrába tak, že má počet priečnych drôtov na jeden rozostup (3 alebo 4). Konce týchto priečnych drôtov sú zakončené zvarom. Drôt špirály má v tomto prípade kruhový profil. Tento pás je veľmi hustý a dobre drží teplo.

Použitie

Ako chladiaci a vynášací pás v sklárňach, ako dopravný pás do kaliacich a popúšťacích pecí, ako dopravný pás v potravinárskom priemysle, ako dopravný pás v elektrotechnickom a strojárenskom priemysle, a pod.

Product 1 - Image 1

TYP 500, 502

Charakteristika

Pás je vyrobený z jednostranne vinutého drôtu špirály (buď vľavo alebo vpravo). Tieto špirály sú vzájomne spojené priečnymi drôtmi zakončenými zvarom

Použitie

Ako dopravní pás v kaliacich a popúšťacích peciach a pre daľšie tepelné spracovaie až do teplôt 1150 °C.


Product 1 - Image 1

TYP 550

Charakteristika

Tento typ pásu je najjednoduším prevedením pleteného kovového pásu. Pás je vyrobený z jednostranne vinutých drôtov špirály (buď vľavo alebo vpravo), ktoré sú  do seba vzájomne zapletené. Prevedenie okraju pásu zvarom alebo zahnutím.

Použitie

Ako umývací pás v nápojovom a konzervárenskom priemysle alebo na vynášanie etiket, ako dopravný pás v baličkách pri balení do folie - ale väčšinou musí byť podložený iným silnejším pásom, ako kovová zábrana pri zdvihacích plošinách na zabránenie vstupu osôb, alebo ako mezifiltračná vložka apod.

Product 1 - Image 1

TYP 550 špeciál Z-Belt

Špeciálny pás pre pečenie drobného sladkého a slaného pečiva (sušienky, keksy, snacky ....)

Charakteristika

Tento typ pásu je podobný typu 550 s tým rozdielom, že sa na ňom zlisujú špirály pásu. Vďaka tomu sa dosiahne vysoká pevnosť a tuhosť. Pás je vyrobený z jednostranne vinutých drôtov špirály, ktoré sú potom do seba vzájomne zapletené a zlisované. Okraj pásu je zavarený. Pás je tiež známy pod označením Rolled Baking Oven Belt. Vlastnosti pásu: Malá hmotnosť pásu, veľká voľná plocha, možnosť automatického čistiaceho zariadenia CLEANBELT, priamy chod pásu.

Použitie

Pre proces pečenia, ako pečný pás pre výrobu sladkého a slaného pečiva.

TYP 600

Charakteristika

Pás je vyrobený z priečnych drôtov, ktoré sú v smere pohybu pásu striedavo prepletené oceľovými lankami. Priečne drôty môžu byť rovné alebo prelamované. Na okraji pásu sú drôty buď zahnuté alebo zvarené k sebe.

Použitie

Ako umývací alebo sušiaci pás v potravinárskom priemysle, hlavne na sušenie ovocia a zeleniny, odvodňovací pás v cukrovarníckom priemysle, sušiaci pás v chemickom a keramickom priemysle a pod.

Product 1 - Image 1

TYP 700

Charakteristika

Pás je vyrobený z pravidelne ohýbaných drôtov, ktoré sú do seba vzájomne zapletené. Drôty sú ohýbané nielen v smere horizontálnom, ale aj vertikálnom, takže majú možnosť dobrého ohybu aj na malej prechodovej hrane, ale iba v jednom smere. Pri nesprávne nasadenom páse tak môže prísť k trvalej deformácii a poškodeniu pásu. Na okraji pásu sú drôty zakončené slučkou. Na želanie zákazníka môžeme k pásu dodať spojovacie trubičky ako aj pohonové kolesá.


Použitie

Ako pečný a sušiaci pás v potravinárskom priemysle, hlavne v pekárskom cukrárskom a čokoládovom priemysle, ako dopravný pás v chemickom a strojárenskom priemysle, ako dopravný pás v baličkách pri balení do fólie a pod.

Product 1 - Image 1 Product 1 - Image 1

TYP 750

Charakteristika

Pás je vyrobený z rovných drôtov, ktoré sú do seba vzájomne zapletené. Na okraji pásu sú drôty zakončené slučkou.

Použitie

Ako chladiaci pás v pekárskom a cukrárskom priemysle, dopravný pás v chemickom a strojárenskom priemysle, dopravný pás v baličkách pri balení do fólie a pod.

Technické údaje

Rozstup drôtov: 15,20 - 61,10 mm.

Priemer tyčiek: 4,00 - 8,00 mm.

Veľkosť ôk: 200,00 - 600,00 mm.

Štandardné materiály: lesklá oceľ, nerez.

Pracovná teplota: do 350 °C.

Zakončenie okrajov: slučkou (S).

Product 1 - Image 1 Product 1 - Image 1

TYP 800

Charakteristika

Pás je vyrobený z priečnych drôtov na ktorých sú v požadovanej hustote navlečené krátke pozdĺžne drôty zakončené na obidvoch stranách slučkou. Hustota pásu je určená vzdialenosťou medzi jednotlivými pozdĺžnymi drôtmi. Vymedzenie vzdialenosti a zároveň spevnenie pásu sa prevádza navarením ďalších priečnych drôtov na pozdĺžne drôty. Pre vystuženie pásu sa na okraje a dovnútra pásu vkladajú  lamely z plochej ocele. Konce priečnych drôtov sú buď ukončené závitom s maticou, alebo sú zavarené. Na želanie  zákazníka môžu byť  súčasťou dodávok aj pohonové kolesá.

Použitie

Ako pečúci a sušiaci pás v potravinárskom priemysle, hlavne v pekárskom cukrárskom a čokoládovom priemysle, dopravný a umývací pás v chemickom a strojárenskom priemysle,  chladiaci pás pre gumové  a plastové výrobky, dopravný pás v baličkách pri balení do fólie a pod.

Product 1 - Image 1

TYP 900

Charakteristika

Pás je vyrobený z priečnych drôtov na ktorých sú navlečené rôzne ohnuté  profily z plochej ocele , ktoré určujú veľkosť ôk. Konce priečnych drôtov sú ukončené zvarom. Súčasťou dodávok pre pásy sú na želanie zákazníka aj pohonové kolá.

Použitie

Ako sušiaci pás v potravinárskom priemysle, dopravný a umývací pás v chemickom a strojárskom priemysle, chladiaci pás pre gumové a plastové výrobky, dopravný pás v baličkách pri balení do fólie a pod.


Product 1 - Image 1

TYP 1000

Charakteristika

Tento  pás je vyrobený tak, že sa pomocou špeciálneho vedenia môže pohybovať aj do zatáčky. Umožňuje to voľne uložený priečny drôt, ktorý môže týmto spôsobom vytvárať rôzne veľký rozstup. Na konci každého priečneho drôtu sú navlečené a privarené špeciálne oká pre ozubené kolá. Medzi priečnymi drôtmi môžu, ale aj nemusia byť drôty špirály. Na požiadanie môžu byť súčasťou dodávok aj pohonové kolesá.

Použitie

Ako špirálový pás do mraziacich a chladiacich tunelov, ako dopravný pás v cukrárskom a čokoládovom priemysle, ako ochladzovací pás v pekárňach, ako dopravný pás v chemickom priemysle, ako nosný pás v špeciálnych sušiarňach, ako dopravný vynášací pás pri špeciálnych vykladacích vežiach v prístavoch a na letiskách a pod.

Product 1 - Image 1

Poradenstvo a konzultačná činnosť


Ako správne vybrať materiál?

Túto a podobné otázky si kládlo množstvo firiem, ktorým sme pomohli pri realizácií ich projektov. Ak potrebujete poradiť aj vy, neváhajte a pýtajte sa!

Odpovieme vám na vaše otázky a pomôžeme vám s každým krokom pri výbere materiálov a realizácií projektov.

 • poskytneme technické informácie a podklady
 • poradíme so správnym výberom a použití materiálov
 • poskytneme technické doporučenia a riešenia
 • konzultácie v oblasti aplikácie a vhodnosti použitia našich výrobkov

Informujte sa priamo u našich odborníkov

 - vomet.sk

Ivan Gula

technické tkaniny, filtre, dopravné pásy, laboratórna technika, železiarsky tovar, architektúra

+421 (033) 590 37 14

+421 905 743 783

gula@vomet.sk
 - vomet.sk

Michal Štrbík

technické tkaniny, filtre, dopravné pásy, laboratórna technika, železiarsky tovar, architektúra

+421 (033) 590 37 23

+421 905 299 783

strbik@vomet.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.