Laboratórne triediace stroje
Úvodná stránkaProduktyLaboratórny programSitová analýza / Laboratórne triediace stroje

Laboratórne triediace stroje

Stroje pre laboratórne analytické triedenie (preosievačky) slúžia k automatickému triedeniu sypkých materiálov na jednotlivé frakcie. Umožňujú vo veľmi krátkej dobe získať regulárne výsledky analýzy. Pri triediacom procese je simulované ručné preosievanie ako základ celej techniky separácie.

Laboratórne stroje HAVER vytvárajú trojrozmerný preosievací pohyb, triedený materiál rozvrstvujú po celej ploche sita. Pri materiáloch ktoré sa horšie rozosievajú, sa dá naprogramovať prerušenie procesu, pričom dochádza k zintenzívneniu preosievania. Celý proces sa tým urýchľuje.

Analytické preosievačky HAVER s elektromagnetickým pohonom nemajú žiadne otáčavé diely, sú veľmi robustné, nevyžadujú pravidelnú údržbu, sú minimálne hlučné. Majú dvojitý pružinový systém, využitím liatinových dielov sa ich konštrukcia stáva masívnou. Na pevné časti analytickej preosievačky a jej podstavec se neprenášajú žiadne nežiaduce vibrácie. Majú mnohostranné využitie.