Pojmy a názvoslovie

Pojmy a názvoslovie

V tejto časti sú uvedené základné pojmy a názvoslovie jednotlivých častí priemyselných sít, ktoré sú bežne používané v nasledujúcich kapitolách. Názvoslovie je doplnené aj o spôsoby upevnenia sít do triediacich strojov.

Základným stavebným prvkom drôtených sít sú tzv.osnovné drôty. Pod týmto pojmom rozumieme nakrepované drôty, ktoré tvoria dĺžku sita. U harfových sít to sú drôty, ktoré tvoria činnú plochu. Naproti tomu útkové drôty sú tie, ktoré tvoria šírku sita, u harfových sít tzv. priečne prieplety. Krepovaním sita rozumieme zvlnenie osnových a útkových drôtov na krepovacom zariadení pred ich zapletením.

Najčastejšie používané materiály drôtov:

Označenie

STN

DIN

AISI

a) pružinová oceľ tr. 12

 

 

 

 

12040, 12050

cca 1.0500 (DIN 17223)

 

b) nerezová oceľ

 

 

 

X 5 Cr Ni 18 9, X 5 Cr Ni 18 10

17240

1.4301

304

X 12 Cr Ni 18 8

pribl. 17241

1.4310

301

X 15 Cr Ni Si 25 20

17255, 17265

1.4841

314

X 6 Cr Ni Ti 18 10, X 10 Cr Ni Ti 18 9

17247, 17248

1.4571

312

X 6 Cr Ni Mo Ti17 12 2,X10 Cr Ni Mo Ti 18 10

17347, 17348

1.4541

316 Ti

X 22 Cr Ni Si 25 20

 

1.4845

310

Pri výrobe nekovových sít sa používa buď gumová oteru vzdorná zmes v rozsahu tvrdosti 35 - 65 Shore alebo polyuretanový elastomer typu A a D v zozsahu tvrdosti 32 - 90 Shore. Sitá sú dodávané v rolkách (drôtené sitá) alebo vo formátoch (drôtené sitá, harfové sitá, nekovové sitá).