Zemina a kameň

CBR Testovacie zariadenie 50 kN

normy: ASTM D 1883 AASHTO T 193 UNI 10009 BS 1377 BS 1924

Ponúkame modely pre nepretržité procesy s variabilnou rýchlosťou (T 052), 6-rýchlostný model (T051) a model s dvomi stanovenými rýchlosťami (T005 a T005/B) ako aj mechanicky ovládané stroje pre C.B.R. test na mieste (test na mieste – test ktorý možno vykonať mimo laboratória).
Špeciálne vlastnosti multitestovacieho zariadenia majú variabilnú rýchlosť pri nepretržitom chode 0,01-52,0 mm/min. a sú tiež schopné testovať zaťaženosť a deformácie. Môžu byť preto používané pre iné druhy testovania napr. Asfalt (Marshall test a nepriamo skúška v ťahu), na skúšky tlaku na asfalt – cement a zmesy pre cementovú stabilizáciu a ďaľej na ohybové testy na betóne malte, tehlách, prírodnom kameni, betónové strešné krytiny, dlaždice a ako aj trojosové testy na zeminy.

Proctor Compactor – Automatické testovacie zariadenie pre C.B.R. test

EN 13286-2, UNI 10009, CNR 69, ASTM D 558, ASTM D 559, ASTM D 560,
ASTM D 698, ASTM D 1557, ASTM D 1883, BS 1377, BS 1924.

Toto zariadenie eliminuje podiel pracného a predovšetkým nedôsledného manuálneho zhutňovania pri ručnej práci počas testovania nestálosti materiálu.
Stroj je riadený mikroprocesorom s elektronicky ovládaným panelom.
Počet náporov je zaznamenávaný na digitálnom displeji.

Plošinové testovacie zariadenie nosnosti

ASTM D 1194, ASTM D1195, ASTM D 1196, BS 1377, C.N.R. N. 146 S.N.V. N. 70317

Škála je široká a zahŕňa zariadenia pre rôzne úrovne zaťažiteľnosti od 50 do 500 kN ako aj modely na vykonávanie testov vrstvenia s kapacitou od 1000 do 2500 kN.

Zariadenie pre Test relatívnej hustoty pre nesúdržné – sypké zeminy

ASTM D 4253 ASTM D 4254 EN 13286-5

Používané pri zeminách ktoré obsahujú až do 12 % (z hmotnosti) sypkých materiálov s veľkosťou do 0,075 mm (prechadzajúcich cez sito Nº200). Táto metóda využíva vibračné zhutňovanie na získanie max. hustoty a sypanie na získanie min. hustoty.

TS 706 Digitálny prístroj bodového zaťaženia

ASTM D 5731

Prenosné zariadenie ktoré môže byť používané ako v laboratóriu tak aj v teréne, práve kvôli overeniu indexov pevnosti pri vzorkách kameňa alebo sondy s priemerom do 102 mm.
Požadované hodnoty pre výpočty indexov pevnosti sú defekty zaťaženia vzorky a vzdialenosť medzi kónickými bodmi.

Triaxiálny testovací systém používajúci HOEK jednotky

Automatické tlakové zariadenie na testovanie tlaku. Je používané v kombinácii zariadenia na testovanie tlaku /pozri testy pre betóny/. Hoek jednotky sú doplnené o uchytávacie nástroje potrebné k testovaniu. K zariadeniu sa dodáva set náradia 5-6 v rôznych veľkostiach a s niekoľkými platňami.