Betón

Kompresné prístroje

ASTM C 39 BS 1610 DIN 51220 EN 12390-4 UNI 6686 UNE 83304
NF P 18-411

Máme v ponuke modely s kapacitou 1500 až 5000 kN v manuálnej, poloautomatickej a počítačovo riadenej verzii. Všetky tieto prístroje sú hydraulické, tlaková sila je vytváraná hydraulickým baranidlom (50 mm spád)
Vyrábajú sa dva typy záťažových rámcov, jeden rám na štandardné série a jeden oveľa kvalitnejší, štvorvalcový, z nerezovej ocele pre EUR série.

Multitestovacie zariadenie

Modely multitestovacích zariadení sú unikátne a založené na 700 baroch, na exkluzívnom návrhu Tecnotest.
Jednorámec má dve časti s rôznymi kapacitami, jeden vo vnútri iného.
Toto riešenie umožňuje testovanie s presnými výsledkami, dokonca aj pri vzorkách s nízkou silou.

SC tichá a chladná sila

S hrdosťou vám predstavujeme jeden z patentov na škálové kompresné testovanie betónu riadené inovatívnou riadiacou konzolou.
SC logo zosobňuje novú technológiu navrhnutú na splnenie cieľov: vytvára tlak oleja 700barov, zamedzuje prehriatiu hydraulickej kvapaliny, umožňuje získanie presných meraní a kontrol, pričom znižuje spotrebu energie. SC technológia môže byť použitá buď na prístrojoch s automaticky alebo počítačom riadenou konzolou.
Automaticky riadená konzola KE 70 môže byť ľahko použitá spolu s rámami ktoré dodávame.

Kombinácie

Zaujímavé prvky prístroja je možné využiť v kombinácii s hydraulicky riadenou jednotkou.
Obidve, teda štandardná automatická verzia a SC automatická verzia hydraulickej riadiacej konzoly môžu byť používané s veľkou presnosťou výsledkov pri kombinácii prístrojov s veľmi odlišnými pracovnými tlakmi a kapacitami. Kompresné prístroje môžu byť kombinované s rámami na testovanie ohybnosti, nepriame delenie sily na dlažobných dielcoch, testovanie ohybnosti obrubníkov alebo betónových blokoch.

Špeciálne prístroje

Tieto prístroje pri používaní štandardných alebo takmer štandardných technológií vytvorených podľa požiadaviek zákazníka. Špecifikácie umožňujú zvýšenie vertikálneho rozpätia, nižší tlak, elektronické zaťaženie buniek zabudované do hydraulického ramena, tlakový prístroj na kalibráciu záťažových buniek.

4000kN Pracovná stanica

Je vytvorená špeciálne na uspokojenie potrieb veľkých laboratórií s veľkým množstvom štandardných vzoriek na testovanie požadovanej optimálnej účinnosti Je vybavená špičkovými a precíznymi elektronickými a mechanickými komponentmi, je to nepochybne najdokonalejší tlak testujúci prístroj, ktorý bol kedy na svete vyrobený. Čas testovania sa znižuje na absolútne minimum potrebné na kompresiu vzorky až kým sa nedosiahne zlom záťaže. Robí nielen kompresný test vzorky, ale tiež aj váži prostredníctvom elektronického zaťaženia častíc a tiež ho meria laserový lúč a optická sieť. Vzorka je umiestnená medzi dve testovacie platne a po zlome je platňa očistená a úlomky zo vzorky sú zberným kanálom presunuté na zberný podnos. Všetky tieto kroky sa vykonávajú automaticky.

Záťažové testy na betónových rúrach

Dodávame komponenty na záťažové testovanie ako aj kontrolné konzoly na použitie pri testovaní rámov, ktoré sú navrhnuté a vyrobené zákazníkom. Takýmto spôsobom sa zamedzuje vysokým nákladom spojeným s prepravou, inštaláciou veľmi veľkých rozmerov. Dostupný je hydraulický systém od 700 do 1000kN.
Je to nami navrhnutá oceľová konštrukcia na testovanie rúr s priemerom medzi 450 až 1500 mm a maximálnou dĺžkou 2500mm.

NDT (nedeštruktívna kontrola)

Ponúkame širokú škálu zariadení pre nedeštruktívnu kontrolu stavu a štruktúry betónov. Zariadenie na určenie kvality a integrity betónov, ktoré sa menia časom vplyvom rôznych atmosferických činidiel, znečistením vzduchu, chemickými reaktantmi proti ľadu a pod.