Laboratórny program
Úvodná stránkaProdukty / Laboratórny program

Laboratórny program

V segmente laboratórneho programu najdete zariadenia potrebné pre laboratórnu sitovú analýzu veľkosti částíc (tzv. kontrolu zrnitosti). Jedná se o analytické sítá, laboratórne presievacie stroje (inak nazývané presievačky či trepačky), analytické a presné váhy, sušiarne, ultrazvukové čističky sít, deličky (tzv. kvartovače), meradlá tvarového indexu a prístroje pre fotooptickú analýzu částic.