S keprovou väzbou

Charakteristika

Keprová väzba
Vždy dva drôty sú ohnuté s následným presadením o jeden drôt (viď. obr.). Táto väzba je volená predovšetkým vtedy, keď je drôt vo vzťahu k rozmerom ôk príliš silný, alebo tam, kde tkanina je príliš jemná, takže drôt pri zahnutí v tkanej väzbe nedrží.

Špicatý alebo striedaný kepr
Tento spôsob väzby sa využíva tam, kde je treba vylúčiť možné priečne posuny. Kvôli často sa vyskytujúcim rozdielom otvorov sa používa hlavne pre zhotovovanie rôznych vložiek a len veľmi zriedka vo filtroch alebo sitách. (viď. obr.).