Filtračné

Charakteristika

Hladká väzba

Drôty útku sú tak tesne u seba, že vzniknú „nulové oká“. Drôty osnovy sú silnejšie ako drôty útku. Dobrá prietočnosť, daná rovnakými otvormi a jednoduché čistenie je hlavnou prednosťou týchto tkanín.

Keprová (svetelne nepriepustná) väzba

Drôty útku sú v keprovej väzbe umiestnené tesne vedľa seba. Vždy jeden drôt útku leží nad a jeden drôt pod drôtom osnovy. V porovnaní s hladkou väzbou je tu dvojnásobný počet drôtov (viď. obr.).

Pancierová väzba, resp. obrátený pás

Na rozdiel od pásov tkanej väzby sa väčšina drôtov nachádza v systéme osnovy. Preto sú drôty útku podstatne silnejšie ako drôty osnovy. Táto zvláštna konštrukcia sa vyznačuje veľkou stabilitou a zaručuje dobrú prietočnosť.

Otvorená väzba

Táto filtračná tkanina je vyrobená rovnakým spôsobom ako bežné pásy. Útkové drôty nie sú položené tak husto vedľa seba, ale v určitej vzdialenosti a tým sa zväčšuje prietočnosť tkaniny. Nevýhodou je menšia pravidelnosť otvorov. Otvorená filtračná tkanina se vyrába:

  • v hladkej väzbe
  • v keprovej väzbe

Keprová pancierová väzba

Ide o technickú tkaninu, kde kombinácia keprovej väzby a umiestnenie väčšiny drôtov v osnove umožňuje vďaka vysokej stabilite a pevnosti použitie v extrémne náročnom prostredí.