Typ 200

Charakteristika

Pás je vyrobený z husto vinutého drôtu špirály kruhového profilu. Striedavo vľavo a vpravo vinuté špirály sú vzájomne spojené kolmými priečnymi drôtmi. Konce týchto priečnych drôtov sú buď zakončené sľučkou, alebo zahnutím dovnútra pásu, alebo zvarom. Spôsob zakončenia sa zvyčajne volí podľa priemerov priečnych drôtov, pri slabších drôtoch sľučkou alebo zahnutím, pri silnejších drôtoch zvarom.

Vlastnosti

  • priamy chod pásu
  • hladký povrch pásu, ktorý umožňuje dopravu výrobkov s malou stykovou plochou
  • veľká hustota pásu umožňujúca dopravu drobných výrobkov
  • vysoká životnosť týchto pásov
  • nie vhodný pre dopravu výrobkov, ktoré nechávajú na páse zbytky, tieto potom pás zalepia a znižujú tak jeho funkciu

Použitie

Ako chladiaci pás v cukrárskom a čokoládovom priemysle, ako dopravný pás v chemickom priemysle, ako chladiaci pás pre pryžové a plastové výrobky, pre sklárske výrobky a horúce odliatky apod.

Technické údaje

Rozostup priečnych drôtov: 25,00 - 48,00 mm.
Rozostup drôtov špirály: neuvádza sa (asi 1,5 šírky drôtu špirály).
Priemer priečnych drôtov: 4,00 - 8,00 mm.
Rozmer drôtov špirály: 2,00 × 1,00 - 6,00 × 2,00 mm.
Štandardné materiály: lesklá oceľ, nerez.
Pracovná teplota: do 400 °C.
Zakončenie okrajov: sľučkou (S), zahnutím (U), zvarom (G).

Referencie