Dopravné pásy

Dopravníkové pásy

 

Nachádzajú svoje uplatnenie v takmer všetkých odvetviach priemyslu ako prostriedky pre urýchlenie dopravy a manipulácie s výrobkami a celkové zefektívnenie výroby. Často sú tieto pásy priamo súčasťou výrobných zariadení a technologických celkov. Jedná sa hlavne o pásy drôtené, ale tiež o pásy doštičkové kovové alebo plastové.

Základné informácie

Typy drôtených pásov a ich popis
Na obrázku 1. sú základné typy drôtených pásov aj s rozmermi:

Rozmery

a = rozostup (vzdialenosť ) od stredu jedného priečneho drôtu ku stredu druhého priečneho drôtu)
b = stúpanie (vzdialenosť ) od stredu drrôtu jednej špirály ku stredu drôtu druhej špirály
c = priemer drôtu špirály alebo drôteného očka
d = priemer priečneho drôtu
m = oko (vzdialenosť medzi drôtmi)
m1 = dĺžka koncového oka
I = počet priečnych drôtov na rozostup
L = dĺžka pásu
S = šírka pásu

Materiálové prevedenie

Pásy sú vyrábané z rôznych materiálov podľa účelu použitia. Najbežnejší materiál pre ich výrobu sú lesklé ocele bežnej akosti, ocele galvanicky pokovené, nerezové ocele, prípadne ocele odolné voči vysokým teplotám a v neposlednej rade i kyselinám. Pri kovových pásoch je rozsah použitia pre teploty od - 200 °C do + 1200 °C.

1. Oceľ v lesklom prevedení (čierna)
Výhodou tohto materiálu je pomerne vysoká pevnosť v ťahu pri normálnych teplotách a  relativne nízka cena. Dajú sa teda s úspechom použiť na pásy, ktoré nie sú vystavené žiadnej vlhkosti a pracovná teplota nepresahuje cca. 350 °C.
 
2. Oceľ galvanicky pokovená
Má rovnaké vlastnosti ako predchádzajci materiál, a naviac s galvanickou úpravou drôtu poskytuje rozšírené možnosti použitia vo vlhkom prostredí.

3. Nerezové ocele
Ide o zliatiny železa a chrómu, príp.zliatiny železa, chromu a niklu. V prvom prípade sa jedná o ocele odolné proti korózii vznikajúce pôsobením vlhkosti, v druhom prípade, ide o ocele odolné proti kyselinám a teplotám až do cca 700 °C. Najčastejšie používané akosti materiálov sú DIN 1.4301, 1.4401 a 1.4310.

4. Ocele odolné proti vysokým teplotám
Znovu sa jedná o  nerezové chromniklové ocele, ktoré sú na základe svojho chemického zloženia schopné odolávať teplotám od 600 °C až do 1150 °C. Nejčastejšie používané akosti materiálov sú ocele s obsahom 2 - 5% Cr pre teploty okolo 600 - 700 °C a pre vyššie teploty DIN 1.4828, 1.4841 1.4864 (Incoloy DS) a 1.4862 (Nicrofer).

Dalšie materiály na žiadosť
*(1) Neplatí pre pozinkovaný materiál.
*(2) S obyčajným ochranným plynom.

Zakončenie pásu
Okraje pásu môžu byť ľubovoľne zakončené. Na následovných obrázkoch uvádzame najbežnejšie typy zakončenia okrajov pásov.

sľučkou
zahnutím
zvarom
zosilnením
reťazou
bočnicami