Stropy

Stropy

Realizácie stropov z drôtených sít a tkanín ponúkajú veľkú mnohotvárnosť, náročnejších, na dizajn orientovaných riešení. S individuálnou estetikou a spoľahlivou funkciou je výbornou aplikáciou pre stropy a rastrové konštrukcie, integrovanie do osvetľovacích koncepcií, priestorovú akustiku, kryty pre technické inštalácie, protipožiarnu ochranu.

Súvisiace kategórie

Priestor

Mnohostrannosť a robustnosť, stabilita a výnimočná optika robia drôtené sitá a tkaniny ideálnym materiálom...